Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bez trestu z.s., sídlem Ivančická 580, Praha 18 (dále jen: „správce“).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro účel, pro který byly poskytnuty.
 5. Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním pro účely zasílání newsletterů a pro verifikaci u petice. Při vyřizování Vašich zaslaných informací prostřednictvím kontaktního formuláře je zákonným důvodem buďto plnění smlouvy (vyjednávání podmínek zapojení se do projektu), pokud následně dojde k navázání spolupráce, nebo oprávněný zájem správce spočívající v zajištění odpovědi na Váš dotaz.
 6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
 7. Správce uchovává osobní údaje po dobu komunikace s uživatelem webových stránek, vyřešení vzneseného dotazu, zahájení vzájemné spolupráce či do doby, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 15 let.
 8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 
 9. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Co jsou to cookies a proč je správce používá? Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli. Cookies správce používá, aby mohl analyzovat, jak webové stránky https://www.beztrestu.cz využíváte, a přizpůsoboval je tak Vašim potřebám. Naopak je nepoužívá k shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů.
 5. Jaké cookies a k čemu správce používá?

Některé cookies správce používá k tomu, aby webové stránky mohly správně fungovat. Jedná se konkrétně o cookie consent_status, které jsou ukládány po dobu 1 roku. Tyto cookies jsou pro fungování webu nezbytné, slouží k uchování uděleného souhlasu s dalšími cookies a k jejich používání Váš souhlas správce nepotřebuje. Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat webové stránky.

Další soubory cookie správce používá k sestavování statistiky návštěvníků, například kolik lidí navštívilo webové stránky, jaký druh technologií uživatelé používají(např. Mac nebo Windows, což správci pomáhá zjistit, kdy webové stránky nefungují tak, jak by měly pro konkrétní technologie), jak dlouho uživatelé zůstávají na webových stránkách, na kterou stránku se nejvíce dívají atd. Tyto programy tzv. "analytiky" také ukazují, jak se uživatelé dostali na tuto stránku (např. z vyhledávače Google) a zda ji již dříve navštívili. Díky tomu všemu může správce webové stránky neustále zlepšovat. K tomuto účelu používá správce Google Analytics (Více informací). Službu zajišťuje společnost Google Ireland Limited. Tato služba může zpracovávat Vaše osobní údaje, jako jsou online identifikátory, IP adresa a identifikátory zařízení, ze kterého se připojujete k webovým stránkám. Informace správce využívá k tomu, aby mohl provádět analýzy návštěvníků webových stránek. Konkrétně jsou využity následující soubory cookies:

_ga: Slouží k rozlišení jednotlivých návštěvníků webových stránek a jsou ukládány po dobu 2 let;

_gid: Tyto cookies rovněž slouží k rozlišení návštěvníků webových stránek a jsou ukládány po dobu 24 hodin;

_gat: Slouží k zaznamenávání počtu žádostí na server z Vaší strany a jsou ukládány po dobu 24 hodin.

Tyto cookies může správce používat pouze za předpokladu, že k jejich používání udělíte souhlas, a to zakliknutím tlačítka „Souhlasím“ v informačním banneru, který se Vám zobrazí při návštěvě webových stránek.

Zrušení nebo omezení cookies přes prohlížeč

Většinou můžete vypnout soubory cookies úpravou nastavení prohlížeče tak, že prohlížeči zabráníte v přijímání cookies. Pokud tak učiníte, pravděpodobně omezíte funkčnost velkého množství webových stránek, protože cookies jsou standardní součástí většiny z nich.

Níže najdete odkaz na nastavení správy cookies v jednotlivých prohlížečích:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Microsoft Edge


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.2.2022