Proč tu jsme

Znásilnění patří pro jeho oběti spolu s pokusem vraždy k nejvíce zraňujícím trestným činům. I přesto je u nás jedno ze dvou znásilnění, která se dostanou před soud, potrestáno podmínkou. 


Tahle situace je zjevně špatně. Domácí a sexualizované násilí má podle odborníků devastující následky na životech obětí, které pak velkou část z nich provází po zbytek jejich života. Přesvědčení obětí sexualizovaného násilí o tom, že ani nemá smysl trestný čin nahlašovat, protože se pachatelům “nic nestane”, navíc určitě nepomáhá neveselým statistikám o počtu nahlášených znásilnění (5 %). 


Trestní i civilní soudy jsou pro ochranu obětí sexualizovaného a domácího násilí klíčové. Bez trestu proto usiluje o lepší vzdělávání soudců/soudkyň a státních zástupců/zástupkyň a o to, aby se za znásilnění a domácí násilí ukládaly tresty adekvátní závažnosti takových trestných činů.Jaký máme plán

Věříme, že za každou velkou změnou stojí podpora veřejnosti. Česká veřejnost má ale v současnosti velmi omezený přístup k informacím. Proto v první linii usilujeme o vytvoření veřejně přístupné databáze všech trestních rozsudků, ze které by veřejnost i odborníci mohli čerpat informace o tom, jak se u nás trestá sexualizované a domácí násilí.


Než se to podaří, budeme pracovat s vlastními rozsudky a na konkrétních příkladech ukazovat, že podmíněný trest pro pachatele sexualizovaného a domácího násilí je často extrémně nepřiměřený. Chceme totiž, aby se o trestání sexualizovaného a domácího násilí vedla otevřená a celospolečenská diskuze. 


Chceme také otevřít diskuzi o povinném vzdělávání soudců/soudkyň a státních zástupců/zástupkyň ve věcech viktimologie, psychologie obětí trestného činu, společenského kontextu sexualizovaného a domacícho násilí a podobně. Na konkrétních případech budeme ukazovat, že předsudky o obětech, pachatelích a sexualizovaných trestných činech obecně se objevují i v rozhodování soudů, a mohou mít tedy vliv na neadekvátní trestání v této oblasti.


Jak nám můžete pomoci

Souhlasíte s námi a chcete situaci změnit? Super! Brzy zveřejníme naši petici.

Máte k dispozici rozsudek týkající se domácího nebo sexualizovaného násilí a chcete nám ho poslat ke zpracování? Rozsudek nejdříve zanonymizujte (začerněte všechny citlivé údaje: jména a místa, ponechte viditelné jméno soudu,soudců/soudkyň, spisové značky, a podobně) a pošlete jej na databaze@beztrestu.cz

Záleží vám na problematice trestání sexualizovaného a domácího násilí a chcete se k nám připojit? Napište nám na info@beztrestu.cz a řekněte nám, s čím byste nám mohli pomoci. 

Čím jsme jiní

Akceschopnost

  • fgsdgsdgsdgs

Právní zázemí

  • fgsdgsdgsdgs

Nezávislost

  • fgsdgsdgsdgs

Kdo za tím stojí

Kristýna Benešová

je právnička zabývající se lidskými právy a právem Evropské unie, spoluzakladatelka platformy Ženy v právu. Otázkám rovnosti a diskriminace na základě pohlaví se věnuje od počátku kariéry, bagatelizaci sexualizovaného a domácího násilí považuje za nejzávažnější z jejích projevů.

Lucie Hrdá

je advokátka zabývající se dlouhodobě domácím a sexuálním násilím a problematikou obětí trestné činnosti. Je členem Unie obhájců ČR a certifikovaný tutor Evropského programu Rady Evropy HELP pro vzdělávání právních profesionálů. Publikuje a přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Je laureátkou ceny Františky Plamínkové za rok 2020. www.akhrda.cz

Pavlína Zvolánková

je marketingová specialistka sociálních sítí, která se zajímá o genderovou problematiku a její spojení s každodenním životem. Domácí a sexuální násilí a jeho bagatelizaci vnímá jako celospolečenský problém.

Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají

Luboš Buračinský
Anna Vaníková
Dana Ledl
Jaroslav Mikulík

Hana Petermannová

Petra Nováková

Helena Šebestová
Miloš Krejčí
Theo Addair
Pavlína Žalmanová
Martin Jonák

Jana Krouman

Josef Vokněr
Vendula Lucáková
Daniel Bartoň
Elizabet Kovačeva
Josef Roubal

Denisa Janatová

Pavlína Louženská
Kateřina Kolářová
Soňa Musilová
Jana Semerádová
Daniela Zarevúcka

Alice Dix

Zapojte se

Chcete se k nám připojit nebo nás podpořit? Napište nám na info@beztrestu.cz nebo vyplňte formulářDěkujeme! Brzy se ozveme :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.